วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
  |  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเครื่องหนัง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาสปาเพื่อสุขภาพ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
แผนกวิชานวดแผนไทย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเสริมสวย
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาช่างตัดผมชาย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูวุฒิภัทร หนูยอด
วิชาคณิตศาสตร์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 558  
เข้าชมปีนี้ : 5,366  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,550  

   ข่าวประกาศจากครู วุฒิภัทร หนูยอด
เชื่อมโยง URL [อ่าน : 465 ครั้ง] นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 747 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา

   ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 623 ครั้ง] กล้วยไม้เหลืองจันท์ จันทบุรี [อ่าน : 457 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครนักศึกษา 1/2559 [อ่าน : 286 ครั้ง] อบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลสารสนเทศขึ้นไปยังเว็บไซต์ด้วย LCMS [อ่าน : 513 ครั้ง]
  NewsPhoto
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
กล้วยไม้เหลืองจันท์ จันทบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลสารสนเทศขึ้นไปยังเว็บไซต์ด้วย LCMS
ดูรายการทั้งหมด  
 
จัดการข้อมูลฝ่ายงาน
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_ แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_แผนกวิชาช่างเครื่องหนัง
  MN_ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  MN_ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  MN_แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  MN_แผนกวิชาสปาเพื่อสุขภาพ
  MN_แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
  MN_แผนกวิชานวดแผนไทย
  MN_แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  MN_แผนกวิชาการบัญชี
  MN_แผนกวิชาเสริมสวย
  MN_แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
  MN_แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  MN_แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  MN_แผนกวิชาช่างตัดผมชาย
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์